Werkwijze

Een begeleidingstraject begint met een intakegesprek. De leerontwikkeling van het kind wordt geïnventariseerd aan de hand van informatie van ouders en de verstrekte schoolgegevens. Vaak besluiten ouders in overleg met de RT praktijk om te starten met een Pedagogisch Didactisch Onderzoek (PDO). Met het PDO wordt het didactische niveau van de leerling vastgesteld wat betreft de relevante schoolvakken. Daarnaast wordt gelet op werkhouding, concentratie, motivatie en de sociaal-emotionele ontwikkeling. 
Op basis van alle beschikbare informatie over de leerontwikkeling, leerstijl en eventuele leerproblemen wordt de remedial teaching toegespitst op de specifieke onderwijsbehoeften van uw kind. Remedial teaching vindt doorgaans één of twee keer per week plaats. Een sessie duurt meestal één uur.  Na een vooraf vastgestelde periode van remedial teaching-sessies kunnen -indien gewenst-  ouders een schriftelijk evaluatieverslag ontvangen. Het vervolg van de remedial teaching wordt op basis van de evaluatie vormgegeven.

Wilt u uw kind aanmelden voor remedial teaching? Neem dan contact op voor het inplannen van een kosteloos en vrijblijvend intakegesprek.

Remedial Teaching Praktijk Goeree-Overflakkee | RT Praktijk GO | Werkwijze 2