Tarieven

Het intakegesprek is kosteloos en geheel vrijblijvend. Aan het onderzoek, de individuele begeleiding en eventuele gesprekken op school zijn wel kosten verbonden. Tijdens het intakegesprek kan ook een indicatie over de te verwachten kosten worden gegeven.

Kosten *

 • Intakegesprek
  kosteloos
 • Individuele begeleiding, 30 minuten per sessie
  € 30,-
 • Individuele begeleiding, 45 minuten per sessie
  € 45,-
 • Individuele begeleiding, 60 minuten per sessie
  € 60,-
 • Didactisch onderzoek incl. verslag, handelingsplan en evaluatie
  uurtarief
 • Reiskosten per km (buiten Middelharnis en Sommelsdijk)
  € 0,19
 • Overleg op school en/of ouders (intakegesprek valt hierbuiten)
  uurtarief
 • Telefonisch overleg/consult per uur
  € 30,-
 • * de tarieven zijn gebaseerd op de richtlijnen van de LBRT

  Remedial Teaching Praktijk Goeree-Overflakkee | RT Praktijk GO | Jeanet Tillema | Tarieven

  Vergoeding

  Het is niet eenvoudig om in aanmerking te komen voor vergoeding voor remedial teaching. U kunt uw ziektekostenverzekeraar hiervoor raadplegen. Kunt u de kosten met uw inkomen niet dragen, dan kunt u bij de gemeente wellicht een beroep doen op Bijzondere Bijstand. In sommige gevallen is het mogelijk kosten af te trekken van de belasting of een kindgebonden budget aan te vragen (PGB).

  Voorwaarden

  • Maandelijks (na de begeleidingen) ontvangt u een gespecificeerde nota. Deze dient u binnen 8 dagen na ontvangst te voldoen. Remedial Teaching en daaruit vloeiende werkzaamheden zijn BTW-vrij.

  • Bij het niet nakomen van de financiële verplichtingen wordt er contact (per mail/telefoon) opgenomen met de ouders/verzorgers. Bij de eerste schriftelijke herinnering wordt er € 10,00 administratiekosten in rekening gebracht, bij alle volgende herinneringen wordt dit bedrag met € 10,00 verhoogd.

  • Wanneer de afspraak door ziekte of verhindering niet door kan gaan, dienen de ouders/verzorgers dit uiterlijk 24 uur van tevoren door te geven. Afspraken die niet op tijd zijn afgemeld worden in rekening gebracht.

  • In geval van ziekte of verhindering van RT praktijk GO, vervalt de begeleiding en wordt deze niet in rekening gebracht.

  • Tijdens de reguliere schoolvakanties is de RT praktijk GO gesloten, tenzij anders is afgesproken. Het kan gewenst zijn om begeleidingen in een vakantieperiode door te laten gaan.

  • RT praktijk GO handelt conform de gedragscode zoals beschreven bij de Landelijke Beroepsvereniging Remedial Teachers (LBRT).

  • RT praktijk GO gaat in haar overeenkomst een inspanningsverplichting aan, maar geen resultaatverplichting. Deze verplichting dient te worden nagekomen naar beste kunnen, de nodige zorgvuldigheid en de nodige vakmanschap. RT praktijk GO kan niet aansprakelijk gesteld worden voor tegenvallende/achterblijvende resultaten, prestaties of vorderingen van de leerling.

  • Wijzigingen in persoonlijke gegevens (adres, emailadres, telefoonnummer) dienen tijdig doorgegeven te worden.

  • Tijdens het intakegesprek wordt de begeleidingsduur besproken. De begeleidingstijd wordt voor een afgesproken periode voor de leerling gereserveerd. De begeleidingstijd kan in overleg gewijzigd worden. RT praktijk GO stelt het op prijs wanneer dit tijdig wordt doorgegeven.

  • Aan het einde van de behandelingsperiode vindt een eindevaluatie plaats. Mocht u een schriftelijke verslaglegging wensen, dan hanteert RT praktijk GO hiervoor het uurtarief.

  • Overleg met derden gebeurt alleen met goedkeuring van de ouders.

  • De begeleiding kan door beide partijen ten allen tijde beëindigd worden met een opzegtermijn van 2 weken.