Privacyverklaring

RT praktijk GO gaat zorgvuldig om met uw gegevens, omdat wij uw privacy en die van uw kind belangrijk vinden. Deze privacyverklaring is opgesteld in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en geeft u duidelijkheid hoe wij met uw gegevens omgaan. RT praktijk GO is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

RT praktijk GO
Muus Jacobsepad 7
3245 RM Sommelsdijk
Telefoon: +31 (0) 6 43108520
Mail: info@rtpraktijkgo.nl
Contactpersoon: Jeanet Tillema-Schuring

Persoonsgegevens

RT praktijk GO gaat zorgvuldig om met uw gegevens, omdat wij uw privacy en die van uw kind belangrijk vinden. Deze privacyverklaring is opgesteld in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en geeft u duidelijkheid hoe wij met uw gegevens omgaan. RT praktijk GO is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij zoal verwerken:

 • Voor- en achternaam, geslacht, geboortedatum, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres.
 • Contactgegevens van school en evt. andere betrokken partijen: naam, telefoonnummer en e-mailadres.
 • Gegevens over schoolvorderingen.
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld tijdens het intakegesprek, voortgangsgesprekken, in correspondentie, telefonisch of via andere kanalen.
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

RT praktijk GO verwerkt alleen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens als u daarvoor toestemming heeft gegeven, u deze zelf heeft verstrekt of als dit nodig is voor de uitvoering van de dienstverlening. U kunt hierbij denken aan gegevens van personen jonger dan 16 jaar die door ons begeleid worden, gezondheidsgegevens (b.v. bijzonderheden in de ontwikkeling van de leerling, leer- of gedragsstoornissen, medicatie die van belang is tijdens de begeleiding, gezichtsvermogen, gehoor, algehele welbevinden, bijzonderheden in de gezinssituatie of bijzondere gebeurtenissen) en genetische gegevens (b.v. het voorkomen van dyslexie in de familie).

Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verwerkt worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder toestemming persoonlijke gegevens hebben verwerkt van een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@rtpraktijkgo.nl, dan zullen wij deze informatie verwijderen.

Met welk doel en op welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens

RT praktijk GO verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Uitvoeren van onze overeengekomen dienstverlening.
 • Verwerken van uw betaling.
 • Overleggen met betrokkenen.
 • Opstellen van een begeleidingsverslag, didactisch onderzoeksverslag of behandelplan.
 • Informeren over wijzigingen in onze dienstverlening of tarieven.

Deze gegevens verwerken wij op basis van de volgende grondslagen:

 • Toestemming van de klant.
 • Uitvoering van onze overeenkomst.
 • Wettelijke verplichtingen.
 • Gerechtvaardigd belang.
Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens

RT praktijk GO bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijn van 2 jaar na beëindiging van de begeleiding. Gegevens die van fiscaal belang zijn, hebben een bewaartermijn van 7 jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden

RT praktijk GO verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u, omdat u toestemming heeft gegeven voor overleg met derden of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. RT praktijk GO blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Alle berichtgeving via WhatsApp, Facebook Messenger of andere sociale media tussen u en RT praktijk GO wordt beschermd door de privacy-overeenkomsten waar gebruikers van die diensten toestemming voor hebben gegeven bij het aangaan van deze internetdiensten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door RT praktijk GO en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt een verzoek hiervoor indienen via info@rtpraktijkgo.nl.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

RT praktijk GO neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website maakt gebruik van een betrouwbaar SSL certificaat. Bij het invullen van formulieren via de website worden uw gegevens beschermd door gebruikmaking van reCAPTCHA. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@rtpraktijkgo.nl. RT praktijk GO wijst u er tevens op dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

25-5-2018