Huiswerkbegeleiding en Bijles (po/vo)

Basisschool (po)

Er is bijles mogelijk voor alle vakken van de basisschool. Tijdens de bijlessen worden de onderdelen geoefend die uw kind moeilijk vindt. Ook is het mogelijk om extra instructie te krijgen van de leerstof die op dat moment op school besproken wordt (pre-instructie). Juist voor kinderen die moeite hebben met een bepaald vak kan dit zelfvertrouwen geven.

Er zijn bijlessen mogelijk op het gebied van:

 • Begrijpend lezen
 • Rekenen
 • Taal
 • Spelling
 • Schrijven
 • Engels
 • Wereldoriëntatie (aardrijkskunde, geschiedenis, natuur)
 • Woordenschat
 • Het maken van een werkstuk
 • Het voorbereiden van een spreekbeurt/boekbespreking
 • Samenvatten

Voortgezet Onderwijs (vo)

Ouders waarvan hun kind in de basisschoolperiode de RT praktijk bezocht deden in de voortgezet onderwijsperiode soms nog een beroep op de praktijk. Voor sommige leerlingen was het fijn om de begeleiding voort te zetten maar dan wel specifiek gericht op het voortgezet onderwijs.

Hierdoor is de mogelijkheid ontstaan om ook huiswerkbegeleiding te volgen binnen de praktijk. Soms is alleen huiswerkbegeleiding niet voldoende maar heeft de leerling bijles nodig voor een bepaald vak. Tijdens de begeleiding kan de leerstof herhaald aangeboden worden, kan er geholpen worden met “leren leren”, plannen en kunnen we de basisstof weer naar boven halen en daarop verder bouwen.

De huiswerkbegeleiding en/of bijles wordt één op één aangeboden, de leerling krijgt dus alle aandacht en tijd voor zichzelf.

In een persoonlijk gesprek kunt u hier uitgebreider en geheel vrijblijvend over worden geïnformeerd.