Dyslexie & Dyscalculie

Dyslexiebegeleiding

RT praktijk GO begeleidt:

  • Leerlingen met lichte of ernstige dyslexie die niet in aanmerking komen voor vergoede behandeling via de zorgverzekering.
  • Leerlingen met ernstige dyslexie die ‘uitbehandeld’ zijn (40 – 60 vergoede behandelingen via een zorginstelling) maar toch nog behoefte hebben aan begeleiding.
  • Leerlingen met vermoedelijke dyslexie die nog geen eerdere hulp hebben gehad. Bij deze leerlingen is de hardnekkigheid van de lees- en spellingproblemen nog niet vastgesteld waardoor (nog) geen definitieve diagnose gesteld kan worden. Bij deze leerling kan ook een DST-NL worden afgenomen, de DST-NL is een snelle screening van mogelijke dyslexie. De test geeft een beeld van de grootte van het risico op dyslexie bij kinderen en adolescenten in de leeftijd van 6,5 tot 16,5 jaar.
  • Leerlingen die, als gevolg van hun dyslexie, ook moeite hebben met rekenen, het leren van vreemde talen, planning en concentratie, faalangst, motivatie, werkstukken, spreekbeurten, presentaties, samenvattingen, leren leren of de overstap naar het voortgezet onderwijs.

Dyslexieonderzoek en vergoede behandeling van ernstige, enkelvoudige dyslexie

Leerlingen met ernstige, enkelvoudige dyslexie of een vermoeden hiervan, kunnen doorverwezen worden voor een eventueel vergoed dyslexieonderzoek en dyslexiebehandeling. In overleg met de ouder wordt gezocht naar de juiste instantie. In een persoonlijk gesprek kunt u hier uitgebreider en geheel vrijblijvend over worden geïnformeerd.

Meer informatie over dyslexie kunt u vinden op Steunpunt Dyslexie

Dyscalculiebegeleiding

Leerlingen met ernstige reken-wiskundeproblemen en dyscalculie kunnen ook terecht bij RT praktijk GO. Er bestaat geen mogelijkheid voor vergoeding vanuit de gemeente. Deze leerlingen hebben echter wel hulp nodig. In de begeleiding van deze leerlingen wordt gekeken naar de mogelijkheden om zoveel mogelijk mee te blijven doen met de leerstof in de klas. Dit kan naast remedial teaching met advies voor hulp thuis en in de klas (extra instructie, een rekenmaatje, een opzoekboekje met hulpkaartjes voor tafels of moeilijke sommen of met extra hulpmateriaal). Voor diagnostisch onderzoek kunt u worden doorverwezen naar een juiste instantie die hier gericht onderzoek naar kan doen.

Meer informatie over dyscalculie vindt u op Balans Digitaal

Remedial Teaching Praktijk Goeree-Overflakkee | RT Praktijk GO | Jeanet Tillema | Dyscalculie