CITO & NIO

In de praktijk blijkt dat veel kinderen uit groep 7 & 8 zenuwachtig zijn voor de CITO, het drempelonderzoek of de NIO toets. Kinderen weten niet goed wat ze kunnen verwachten en beseffen dat hun schooladvies vaak van deze toets afhangt.

Oefenen voor de CITO of NIO toets is geen schade of schande. Een score van een kind dat zich heeft voorbereid op de CITO toets, zal geen vertekend beeld geven over wat een kind wel of niet kan. Wat wél kan veranderen door de training is dat een kind kan leren het juiste werktempo aan te houden, nauwkeuriger te werken en leren wennen aan de multiple choice vragen. Het kan ook nodig zijn om leerstof bij te spijkeren op het gebied van rekenen of taal, wanneer deze nog niet voldoende wordt beheerst. Ook een kind met faalangst kan gebaat zijn bij het oefenen van de CITO of NIO toets. Faalangst verdoezelt het werkelijke niveau van het kind, tenzij het vertrouwd is met de vraagstellingen en leerstof zodat het kind niet geblokt raakt door allerlei gedachtes en gevoelens die het kind beletten goed uit de toets te komen.

Vooraf aan de begeleidingen wordt gekeken of uw kind een goed werktempo heeft, nauwkeurig werkt, alle leerstof beheerst en in hoeverre het bekend is met het systeem van multiple choice vragen.
Tijdens de begeleidingen oefent de leerling de vraagstellingen zoals deze in de CITO, drempel of NIO toets voorkomen. Daarnaast krijgt hij/zij veel tips over het goed lezen van de tekst, vraag en antwoorden.
Naast de vraagstellingen voor taal, rekenen en studievaardigheden wordt met de leerstof geoefend voor deze vakgebieden.