Gaat uw kind met tegenzin naar school

omdat het leren niet vanzelf gaat?

RT praktijk GO biedt een breed aanbod om uw kind de juiste ondersteuning te kunnen geven.

Wat is remedial teaching?

Onder remedial teaching wordt individuele begeleiding verstaan die afgestemd is op de specifieke onderwijsbehoeften van de leerling. Heeft uw kind een leerachterstand of presteert het op school lager dan verwacht, dan kan remedial teaching een uitkomst bieden. Ook kinderen met faalangst of andere sociaal-emotionele problematiek kunnen gebaat zijn bij remedial teaching.

Wat vindt RT praktijk GO belangrijk?

Er wordt maatwerk geboden waarbij er gekeken wordt naar de leerstijl, interesses en de sterke kanten van uw kind. Door juist daar in de begeleiding bij aan te sluiten, zal uw kind sneller en met meer plezier leren.

Klik op ‘aanbod’ om te bekijken waarmee RT praktijk GO kan helpen.